3 maj 2007

Parking czynu partyjnego

Aż dziw bierze, że takie jawne relikty tego paskudnego minionego czasu ;-) tak bezczelnie jeszcze kują po oczach.

Napis przetrwał na ulicy Brzozowej tyyyle lat. Od 12 maja 1974 roku, już troszkę minęło.

Brak komentarzy: