27 maj 2007

Jakie oberwanie chmury!

Nad miastem przeszła taka ulewa, że wszystkie koryta dawnych łódzkich rzeczek wypełniły się wodą. Nie inaczej i było na ulicy Zachodniej, gdzie kiedyś płynęła (na powierzchni) rzeka Łódka.

Brak komentarzy: